PROFIL SYARIKAT


PERMODALAN RISDA BERHAD adalah sebuah syarikat milikan penuh RISDA yang telah ditubuhkan pada 15 November 1994 dengan Modal Berbayar RM8.4 Juta dan Modal Dibenarkan RM25 juta.AKTIVITI UTAMA

  1. Menguruskan Dana-Dana RISDA seperti Akaun Pembiayaan RISDA dan Akaun Tabung Rumah Bina Negara

  2. Menguruskan Pembiayaan Peribadi

  3. Pemfaktoran

  4. Pembinaan menara telekomunikasi, pembekalan server dan produk ICT serta perkhidmatan pusat data


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status