PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN TABUNG PEMBIAYAAN PERIBADI • MEMBERI KELULUSAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA PERMOHONAN LENGKAP

 • MEMBERI MAKLUM BALAS AWAL KEPADA SEMUA ADUAN DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA


PIAGAM PELANGGAN TABUNG PEMBIAYAAN RISDA • MEMBERI KELULUSAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA PERMOHONAN LENGKAP

 • MEMBERI KELULUSAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN DAN KOMPUTER DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA PERMOHONAN LENGKAP

 • MENGHANTAR DOKUMEN GADAIAN KEPADA PENGERUSI & KETUA PENGARAH RISDA UNTUK DITANDATANGANI DALAM TEMPOH 30 HINGGA 90 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA DOKUMEN GADAIAN YANG LENGKAP

 • MEMBUAT PEMBAYARAN KEPADA PEMAJU/PEMBEKAL DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA DOKUMEN LENGKAP DAN TUNTUTAN DARIPADA PIHAK PEMAJU.

 • MENGELUARKAN PENYATA BAKI PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEBELUM AKHIR APRIL SETIAP TAHUN

 • MEMBERI MAKLUM BALAS AWAL KEPADA SEMUA ADUAN DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA


PIAGAM PELANGGAN PEMFAKTORAN • MEMBERI KELULUSAN PEMBIAYAAN PEMFAKTORAN PRB DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA DOKUMEN LENGKAP

 • MEMBUAT PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA DOKUMEN LENGKAP

 • PEMULANGAN BALIK BAKI KEPADA PELANGGAN DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA DARI TARIKH CHEQUE CLEAR / CEK DITUNAIKAN DAN CEK DITERIMA DARIPADA PAYMASTER

 • MEMBERI MAKLUM BALAS AWAL KEPADA SEMUA ADUAN DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status