PENGURUSAN DANAPENGURUSAN DANA


Unit Pengurusan Dana/Pasaran Wang

  • Mengurus dan mentadbir dana-dana milik RISDA dan anak syarikatnya.

  • Aktiviti pasaran wang dijalankan menggunakan dana RISDA dan anak syarikat termasuk dana PRB.


UNIT RTBB

  • Mentadbir dan mengurus pembayaran keuntungan terkumpul RTBB kepada peserta RTBB serta penyediaan cek-cek dividen individu yang berkaitan.

  • Piagam Pelanggan - Memproses dan menyediakan Cek RTBB dalam tempoh 3 hari bekerja

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status