MENARA TELEKOMUNIKASI / VSAT)MENARA TELEKOMUNIKASI / VSAT


  • PRB mempunyai lesen NSP (Network Service Provider) dan NFP (Network Facilities Provider) daripada SKMM. Lesen ini mebolehkan PRB membina menara untuk kegunaan perkhidmatan industri telekomunikasi dan menawarkan perkhidmatan sewaan talian telekomunikasi seperti syarikat-syarikat telkomunikasi yang lain.

  • Secara keseluruhan PRB telah membina 24 menara telekomunikasi merangkumi di negeri Johor dan Kelantan pada tahun 2016 di bawah projek Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (SKMM).

  • PRB adalah pemegang hak eksklusif tanah-tanah RISDA bagi Pembinaan Menara Telekomunikasi di Seluruh Malaysia.

  • PRB menjalin kerjasama strategic dengan Edotco Pembina Menara Telekomunikasi terbesar di Malaysia.

  • Perkhidmatan VSAT bagi pencapaian internet di kawasan pendalaman juga ditawarkan oleh PRB dengan kerjasama rakan strategik seperti Reach-10.

tower
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status