PIAGAM PELANGGAN PEMBIAYAAN PERIBADI
 • MEMBERI KELULUSAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA PERMOHONAN LENGKAP

 • MEMBERI MAKLUM BALAS AWAL KEPADA SEMUA ADUAN DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJAPIAGAM PELANGGAN TABUNG PEMBIAYAAN RISDA • MEMBERI KELULUSAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA PERMOHONAN LENGKAP

 • MEMBERI KELULUSAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN DAN KOMPUTER DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA PERMOHONAN LENGKAP

 • MENGHANTAR DOKUMEN GADAIAN KEPADA PENGERUSI & KETUA PENGARAH RISDA UNTUK DITANDATANGANI DALAM TEMPOH 30 HINGGA 90 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA DOKUMEN GADAIAN YANG LENGKAP

 • MEMBUAT PEMBAYARAN KEPADA PEMAJU/PEMBEKAL DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA DOKUMEN LENGKAP DAN TUNTUTAN DARIPADA PIHAK PEMAJU.

 • MENGELUARKAN PENYATA BAKI PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEBELUM AKHIR APRIL SETIAP TAHUN

 • MEMBERI MAKLUM BALAS AWAL KEPADA SEMUA ADUAN DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA


PIAGAM PELANGGAN PEMFAKTORAN • MEMBERI KELULUSAN PEMBIAYAAN PEMFAKTORAN PRB DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA DOKUMEN LENGKAP

 • MEMBUAT PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA DARI TARIKH TERIMA DOKUMEN LENGKAP

 • PEMULANGAN BALIK BAKI KEPADA PELANGGAN DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA DARI TARIKH CHEQUE CLEAR / CEK DITUNAIKAN DAN CEK DITERIMA DARIPADA PAYMASTER

 • MEMBERI MAKLUM BALAS AWAL KEPADA SEMUA ADUAN DALAM TEMPOH 7 HARI BEKERJA