PENGURUSAN DANA


Unit Pengurusan Dana/Pasaran Wang

  • Mengurus dan mentadbir dana-dana milik RISDA dan anak syarikatnya.

  • Aktiviti pasaran wang dijalankan menggunakan dana RISDA dan anak syarikat termasuk dana PRB.


UNIT RTBB

  • Mentadbir dan mengurus pembayaran keuntungan terkumpul RTBB kepada peserta RTBB serta penyediaan cek-cek dividen individu yang berkaitan.

  • Piagam Pelanggan - Memproses dan menyediakan Cek RTBB dalam tempoh 3 hari bekerja