PEMFAKTORAN


TANPA CAGARAN

 • Menjual Invois Financing dan Contract Financing anda kepada PERMODALAN RISDA BHD untuk mendapatkan pendahuluan bayaran (Disbursement) secara kasar sebanyak 80% daripada nilai inbois tersebut.

 • Ditawarkan hanya untuk projek KERAJAAN dan GLC sahaja. (Dihadkan kepada Kontrak Pembekalan sahaja) • KOS PEMFAKTORAN

  • 10-18% setahun daripada nilai inbois/pembiayaan.

  • Caj perkhidmatan 1% - 5% daripada nilai inbois/pembiayaan.

  • Caj pengurusan dari RM50 - RM100 untuk setiap transaksi.

  • Surat aku Janji (Letter of Undertaking ) 0.25% - 1% daripada nilai akujanji pembiayaan yang dikeluarkan.

3factoringInvoice letter head with pen and calculator / selective focus