PEMBIAYAAN KOMPUTER RISDA


1. SYARAT-SYARAT

  • Berjawatan tetap dan disahkan jawatan

  • Seorang penjamin dari staf RISDA yang telah disahkan jawatan diperlukan.

  • Pinjaman dibenarkan sekali sahaja dalam tempoh 3 tahun

  • Tempoh ansuran pembiyaan komputer adalah selama 48 bulan.

  • Baki pendapatan tidak kurang 1/3 dari gaji pokok dan elaun tetap, setelah ditolak dengan pembiayaan tersebut


2. JUMLAH KELAYAKAN

Jumlah maksimum pembiayaan ialah RM5,000


3. PEMBELIAN AKSESORI KOMPUTER

Aksesori seperti Scanner, CD-Writer, Digital Camera, Pen Drive, DVD dan lain-lain adalah dibenarkan dengan syarat tidak melebihi jumlah maksimum kelayakan dan datang bersekali dengan komputer yang akan dibeli


Tidak melebihi 36 bulan; melalui potongan gaji peminjam


4. PERATURAN SELEPAS KELULUSAN

Dalam tempoh 30 hari selepas bayaran dikeluarkan, resit asal bayaran hendaklah dikemukakan