MISI


Mentadbir urus dana, pelaburan, pembiayaan serta perniagaan berasaskan telekomunikasi dan teknologi ICT secara cekap dan professional.
VISI


Ke arah menjadi badan korporat yang unggul dalam bidang pengurusan dana, pelaburan, pembiayaan dan teknologi ICTMOTTO


" A FORCE TO BE RECKONED WITH "