PENGURUSAN PRBMENGENAI PRB
PERKHIDMATAN
SENARAI TAMAT PEMBIAYAAN


202 Syarikat

Pelanggan Pemfaktoran

24 Menara

Telekomunikasi

RM 561.1Juta

Pembiayaan PemfaktoranSENARAI PELEPASAN GADAIAN YANG TELAH SELESAI