PENGURUSAN PRBMENGENAI PRB
PERKHIDMATAN
SENARAI TAMAT PEMBIAYAAN


183 Syarikat

Pelanggan Pemfaktoran

24 Menara

Telekomunikasi

RM 409.7Juta

Pembiayaan PemfaktoranSENARAI PELEPASAN GADAIAN YANG TELAH SELESAI